Vic van de Reijt

Vic van de Reijt is uitgever en publicist op het terrein van literatuur en muziek. In 1993 bezorgde hij samen met Lidewijde Paris de Brieven-editie van Willem Elsschot.

Foto: Koos Breukel