Trees van Rijsewijk

Trees van Rijsewijk (1951) haalde elf onderwijsbevoegdheden, maar na een aantal jaren voor de klas vroeg ze zich af of er niet meer op aarde was dan de Wet op het middelbaar onderwijs. Ze volgde een cursus rijwielhersteller en vertrok per fiets richting India en China, om veel later tot haar eigen verbazing in Nederland terug te komen als de pleegmoeder van het Nepalees weesmeisje Kumari. Sindsdien is ze werkzaam voor de door haar opgerichte Stichting Tamsarya, die in Nepal een school, een weeshuis en een tehuis voor ongehuwde moeders heeft gebouwd.

Foto: Reinout van den Bergh