Resi Lankester

Resi Lankester werkt als freelance (reis)journalist en redacteur voor verschillende tijdschriften. Ze schreef voor o.a. HP/De Tijd en VIVA en werkt nu onder meer voor Psychologie Magazine en reisbladen van de ANWB. Daarnaast is ze content manager bij Yoga Magazine.