Herman Leenders

Herman Leenders (1960) publiceert sinds begin jaren negentig bij De Arbeiderspers. Van hem verschenen eerder vier andere bundels: Ogentroost (1992), Landlopen (1995), Speelgoed (2000), Vervalsingen (2008), de verhalenbundel Het mennegat (1994) en de roman De echtbreukeling (2005). In 2013 verscheen de bundel Dat is wij.
Zijn werk werd bekroond met onder andere de H.C. Pernath-prijs en de C. Buddingh’-prijs. Meer informatie is te vinden op www.hermanleenders.be

Foto: Willy Vynck