Gabriel Kousbroek

Gabriël Kousbroek werd geboren in Neuilly-sur-Seine in 1965. Tussen 1986 en 1990 studeerde hij aan de Gerrit Rietveld Academie. Zijn tekeningen verschijnen onder andere in de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd. In 2013 verscheen zijn autobiografische graphic novel Kousboek.

Website: http://gabrielkousbroek.nl/

Foto: Koos Breukel