Christine Geerinck-Vercammen

Christine Geerinck-Vercammen werkte van 1981 tot 2007 als maatschappelijk werker in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 1998 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het rouwproces bij doodgeboorte, reductie in meerlingenzwangerschap en zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek.

Foto: Christine Geerinck-Vercammen