Alain Mabanckou

Alain Mabanckou (Pointe-Noire, 1966) is een prijswinnend dichter en romancier. Hij woont in Los Angeles, waar hij literatuur onderwijst aan UCLA. Prins Peper is het eerste werk van zijn hand dat naar het Nederlands is vertaald.

Foto: Shevaun Williams