Ars Poetica

Aristoteles

Elke gymnasiast heeft de drie eenheden moeten leren: tijd, plaats,
handeling. ‘Ontknoping’ is zelfs een standaardbegrip geworden.
Toch hebben maar weinig mensen het boek gelezen waarin deze
begrippen geïntroduceerd worden: de Poetica van Aristoteles. Logisch
misschien, want zonder voorkennis van de Atheense denkwereld
en literaire tradities is dat een lastige opgave. Maar laat je niet
afschrikken: in de nieuwe vertaling van Paul Silverentand kan iedereen
lezen waaraan alle toneelschrijvers zich door de eeuwen heen
gehouden hebben. Ook de moderne.
Voorkennis en belezenheid zijn niet meer vanzelfsprekend.
Daarom willen we met deze uitgave het werk toegankelijk maken
voor iedereen die geïnteresseerd is in de universele zeggingskracht
van Aristoteles – zonder zich onnodig druk te hoeven maken om de
historische achtergrond. Dat maakt deze uitgave bijzonder geschikt
voor studenten, scholieren en iedereen die meer wil weten over
Aristoteles of de achtergronden van het moderne theater.
De voorbeelden die Aristoteles geeft, en ook de voetnoten, zijn
helder voor alle niet-deskundigen. De inleiding geeft antwoord op
vragen die bij het lezen kunnen opkomen.